Tisztelt Látogató!

Tompa város egyetlen óvodája a Bokréta Óvoda, mely jelenleg hét csoporttal működik. Az óvoda a város központjában található. A kapun belépve tágas, lombos fákkal övezett, sok szép játékkal felszerelt udvar várja a gyermekeket. Az egyik épületben két, a másik épületben 5 csoport található, és a konyha, ahol az iskolából átszállított ételt szortírozzák a dajka nénik.

Minden csoportban két óvó néni és egy dajka néni dolgozik, heti váltásban, hol délelőtt, hol délutános műszakban. A gyermekek gondozásában részt vesz még két pedagógiai asszisztens, akik most végzik tanulmányaikat. A fejlesztésben segít óraadóként egy logopédus és egy gyógypedagógus is.

Nevelő testületünk olyan pedagógus gárdából épül fel, akik nagyon szeretik a rájuk bízott gyermekeket, fontosnak tartják egyéni ütemben történő fejlődésük segítését, a tehetséggondozást, s nem utolsó sorban a felzárkóztatást, a megsegítést a szükséges területeken. Olyan óvónők, akik szeretetteljes, de határozott, következetes magatartással vezetik rá a gyermekeket a szabályok elfogadására, ugyanakkor széleskörű, de ésszerű szabadságot is biztosítanak az egyéni képességek kibontakozásához. Nyitottak az új eredmények, módszerek iránt és önképzéssel, önneveléssel, folyamatosan törekszenek önmaguk megújítására. Legfőbb törekvésük, hogy jó szándékú, segítőkész hozzáállásukkal megnyerjék a szülők bizalmát, s ezáltal megvalósuljon a családdal való szoros együttműködés. Olyan gyermekek nevelésére törekszünk, akikre a pozitív életérzés jellemző. Akik bizalommal vannak a világ és embertársaik felé, együttműködők, jól érzik magukat a közösségben. Képesek az erőszakmentes konfliktus megoldásra, önbizalommal, önbecsüléssel rendelkeznek. Vidámak, nyitottak, kreatívak, s akiket megismerési vágy ösztönöz, és belső igényük van a szépre és a jóra. Képesek a tisztelet és a hála érzésének átélésére.

Óvodai életünk vezérfonalát az év körforgása, az évszakok ritmikus váltakozásának átélése és a hozzájuk kapcsolódó ünnepek, jeles napok jelentik. Fontos számunkra a hagyományok ápolása, az ünnepek átélése, az, hogy a gyermekek maradandó élményekhez jussanak.

Hagyományink közé tartozik a minden évben megrendezésre kerülő jótékonysági óvoda bál megszervezése, melynek bevételét mindenkor az óvoda eszközrendszerének bővítésére, játékvásárlásra, illetve újabb és újabb tervek megvalósítására fordítunk.